Editorial Committee
编委会

高级顾问

周光召 吴良镛 孙筱祥 甘伟林 胡汉斌 吴斌 王洪元 宋维明 王早生 陈蓁蓁 李如生

 

顾问编委(以姓名汉语拼音为序)

埃卡特·兰格 白日新 曹南燕 何凤臣 黄金锜 金柏苓 梁伊任 梁永基 刘管平 刘家麒 刘秀晨 尼尔·柯克伍德 施奠东 王浩 王香春 吴家骅 杨赉丽 张启翔 张树林 赵健溶 左小平

 

编委会

主任

李雄

 

编委(以姓名汉语拼音为序)

包满珠 包志毅 保继刚 曹磊 车生泉 陈弘志 陈巍 成玉宁 董丽 杜春兰 高翅 韩锋 何昉 贺风春 胡洁 贾建中 杰克·埃亨 金云峰 李存东 李金路 李明翰 李炜民 李雄 梁宝富 梁钦东 林广思 林箐 刘滨谊 刘晖 刘晓明 刘志成 马劲武 孟建民 容欢 沈悦 苏杨 孙一民 唐克扬 唐艳红 王富海 王建国 王磐岩 王向荣 王小璘 王云才 吴人韦 夏成钢 辛齐 徐波 许大为 杨锐 伊娃·卡斯特罗 尹稚 余新晓 袁松亭 张勃 张浪 张文英 章俊华 赵晓龙 郑曦 周曦 朱建宁 朱荣远 朱祥明 朱育帆

 

 

名誉主编

孟兆祯

 

主编

王向荣

 

副主编

郑曦 林广思

  

特约编辑(以姓名汉语拼音为序)

戴菲 邓位 冯娴慧 傅凡 顾凯 郭巍 郭湧 郝培尧 何志森 侯晓蕾 黄晓 黄昕珮 姜斌 赖文波 李倞 李敏稚 李琼 李鑫 李正 刘祎绯 毛华松 蒙小英 慕晓东 齐羚 乔永强 沈洁 孙天正 孙卫国 王思思 王霞 王应临 王志芳 邬峻 吴隽宇 吴龙峰 吴欣 杨云峰 尹豪 于长明 张安(香港) 张晋石 张天洁 张云路 张振威 赵彩君 赵纪军 赵渺希 赵智聪 郑晓笛 钟惠城 朱红 庄优波

 

 

 

 

 

 

Senior Consultants

ZHOU Guang-zhao, WU Liang-yong, SUN Xiao-xiang, GAN Wei-lin, HU Han-bin, WU Bin, WANG Hong-yuan, SONG Wei-ming, WANG Zao-sheng, CHEN Zhen-zhen, LI Ru-sheng

 

Advisory Editors

Eckart Lange, BAI Ri-xin, CAO Nan-yan, HE Feng-chen, Huang Jin-qi, JIN Bo-ling, LIANG Yi-ren, LIANG Yong-ji, LIU Guan-ping, LIU Jia-qi, LIU Xiu-chen, Niall G. Kirkwood, SHI Dian-dong, Wang Hao, Wang Xiang-chun, WU Jia-hua, YANG Lai-li, ZHANG Qi-xiang, ZHANG Shu-lin, ZHAO Jian-rong, ZUO Xiao-ping

 

Editorial Committee

Director

LI Xiong

 

Editorial Board

BAO Man-zhu, BAO Zhi-yi, BAO Ji-gang, CAO Lei, Che Sheng-quan, Leslie CHEN, CHEN Wei, CHENG Yu-ning, DONG Li, DU Chun-lan, GAO Chi, HAN Feng, HE Fang, HE Feng-chun, HU Jie, JIA Jian-zhong, Jack Ahern, JIN Yun-feng, LI Cun-dong, LI Jin-lu, LI Ming-han, LI Wei-min, LI Xiong, LIANG Bao-fu, LIANG Qin-dong, LIN Guang-si, LIN Qing, LIU Bin-yi, LIU Hui, LIU Xiao-ming, LIU Zhi-cheng, MA Jin-wu, MENG Jian-min, RONG Huan, SHEN Yue, SU Yang, SUN Yi-min, TANG Ke-yang, Jenny TANG, WANG Fu-hai, WANG Jian-guo, WANG Pan-yan, WANG Xiang-rong, WANG Xiao-lin, WANG Yun-cai, WU Ren-wei, XIA Cheng-gang, XIN Qi, XU Bo, XU Da-wei, YANG Rui, Eva Castro, YIN Zhi, YU Xin-xiao, YUAN Song-ting, ZHANG Bo, ZHANG Lang, ZHANG Jun-hua, ZHAO Xiao-ling, ZHENG Xi, ZHOU Xi, ZHU Jian-ning, ZHU Rong-yuan, ZHU Xiang-ming, ZHU Yu-fan

 

Honorary Chief Editor

MENG Zhao-zhen

 

Chief Editor

WANG Xiang-rong

 

Deputy Chief Editor

ZHENG Xi, LIN Guang-si

 

 

Contributing Editors

DAI Fei, DENG Wei, FENG Xian-hui, FU Fan, GU Kai, GUO Wei, GUO Yong, HAO Pei-yao, Jason Ho, HOU Xiao-lei, HUANG Xiao, HUANG Xin-pei, JIANG Bin, LAI Wen-bo, LI Liang, LI Min-zhi, LI Qiong, LI Xin, LI Zheng, LIU Yi-fei, MAO Hua-song, MENG Xiao-ying, MU Xiao-dong, QI Ling, QIAO Yong-qiang, SHEN Jie, SUN Tian-zheng, SUN Wei-guo,WANG Si-si, WANG Xia, WANG Ying-lin, WANG Zhi-fang, WU Jun, WU Juan-yu, WU Long-feng, WU Xin,  YANG Yun-feng, YIN Hao, YU Chang-ming, ZHANG An(Hong Kong), ZHANG Jin-shi, ZHANG Tian-jie, ZHANG Yun-lu, ZHANG Zhen-wei, ZHAO Cai-jun, ZHAO Ji-jun, ZHAO Miao-xi, ZHAO Zhi-cong, ZHENG Xiao-di, ZHONG Hui-cheng, ZHU Hong, ZHUANG You-bo